Pinksteren 2018

Als de dag van Pinksteren vervuld wordt zijn allen op die plek. Het geschiedt eensklaps: vanuit de hemel klink een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen en vult heel het huis waar zij zijn gezeten. Er laten zich aan hen zien: tongen – die zich verdelen – als van vuur; het zet zich neer op ieder van hen. Zij worden allen vervuld van heilige geestesadem, en beginnen te spreken met andere tongen zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken. (Handelingen 2, 1-4 volgens de Naardense Bijbel).

Glas-in-loodraam in de Goede Herderkerk, ontworpen door Karel Trautwein (1957)


De boodschap teruglezen

Schriftlezingen van zondag 20 mei 2018, hoogfeest van Pinksteren: Pinksteren: Hand. 2,1-11. – Gal. 5,16-25. – Joh. 15,26-27;16,12-15

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofr/agmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

 


Misintenties 20 mei

Uit dankbaarheid, ter gelegenheid van het 45 jarig huwelijksfeest van Henny en Theo Rump.

Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Antoon Ammerlaan, die gisteren vanuit onze kerk is uitgedragen. – Cor Duivenvoorden. – Vincent Smeets. –  Annie van Tilburg-van Vonderen.

Voor overleden parochianen: Ton Choufoer. – Aad en Erwin Duijndam. – Overleden ouders Bulles. – Overleden ouders Bouwman. – Anneke de Vriend. – Joop van Dijk. – Gijs Duivenvoorden. – Siem Heemskerk. – Carles Borremans. – Ton van der Voort. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Paula Sevat-Dries. – Quirinus Bruines. – Tinie Hermes-Zandvliet. – Corrie Bousie. – Josephine van Galen. – Overleden familie Van Rijn.

Wij bidden voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 20 mei

Woensdag 23 mei is er om 10:00 uur een viering van woord- en gebed in de Mariakapel. – Om 14:30 uur is er in de meimaand, Mariamaand, rozenkransgebed, eveneens in de Mariakapel.

Zondag 27 mei (Drievuldigheidszondag) is er om 9:30 uur viering van woord en gebed, waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig.


26 Mei Open Huis

Op zaterdag 26 mei, van 10:00-16:00 uur, zijn de Goede Herderkerk en pastorie aan de Hoge Rijndijk geopend voor alle belangstellenden. Voor het laatst is er gelegenheid om eens de monumentale pastorie te bekijken die per 1 juni wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

In het atrium van de kerk worden speciale Goede Herderwijnen en handgemaakte themakaarsen verkocht. — Er is een boekenmarkt. — De koren van de Goede Herderkerk laten van zich horen. — Er is een kleine tentoonstelling van religieuze voorwerpen die zelden of nooit uit de kluis tevoorschijn komen. — Tevens worden enkele antieke kasten, tafels bij opbod en andere stukken tegen elk aannemelijk bod verkocht. — Ons koffieteam staat klaar om u te voorzien van koffie, thee, fris of iets geestrijkers, en natuurlijk ook van bitterballen en broodjes kroket. De financiële opbrengst komt ten goede aan ons restauratiefonds.

Komt dat zien, horen en proeven!

Lees meer in onze kleurenbrochure (pdf)


25e Pinksternoveen in het Groene Hart

De Pinksternoveen langs verschillende kerken door het Groene Hart ontstond een kwart eeuw geleden op initiatief van emeritus deken Leo Peeters. Ook nu weer kwamen deelnemers deze negen dagen op weg naar Pinksteren van 11 tot en met 19 mei samen voor gebed, elke dag in een andere kerk. “Bidden is voor mij een wezenlijk onderdeel van het christelijk leven”, zegt Karin van Tol, die de eerste avond in Aarlanderveen als gebedsleider met twee andere gebedsleiders verzorgt. “Ik haal kracht en steun uit het gebed en het versterkt mijn band met God. Om nu zo met elkaar te bidden tijdens de Pinksternoveen geeft een saamhorigheid.” Lees meer (via www.bisdomrotterdam.nl)

Lees ook Een groet vanuit de Pinksternoveen


Meer over Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.
Lees het artikel uit Katholiek ABC (www.kro.nl)

Bidden om de Heilige Geest is … bidden om geduld.
Lees het artikel op de website van www.kerknet.be

Foto: Detail van de preekstoel in de Konstantin-Basilika, Evangelische Kirchengemeinde, Trier.