Zalig Pasen!


De boodschap teruglezen

De schriftlezingen van zaterdag 20 april 2019 (Paaswake): Gen. 1. – Ex.14. – Jes.55. – Rom. 6,3-11. – Mc. 16,1-8.

De schriftlezingen van zondag 21 april 2019 (Hoogfeest van Pasen): Hand. 10,34a.37-43. – Kol. 3,1-4. – Joh. 20,1-9

Met links naar de bijbelhoofdstukken in de Willibrord-vertaling. Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

Lees meer: De paaswake, een doortocht (via www.kerknet.be)


Misintenties 20-21 april

Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bep Bruines-van Rijn, die a.s. donderdag 25 april uit onze parochiegemeenschap wordt uitgedragen (aanvang dienst 10:30 uur). – Co Boolman. – Ans Arts – Meeuwissen. – Margreet van de Kletersteeg. – Liena Labordus-Kuilenberg. – Mary Ruijgers.

Voor overleden parochianen: (viering 20 april): Aad en Erwin Duijndam. – Peter Brouwer. – Patricia Bruines. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Vincent Smeets. – Siem Heemskerk. – Jan Mooren. – Ton van Kempen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Nel en Jan Zandbergen. – Paul Snijders. – Charles Borremans. – (viering 21 april): Ton Choufoer. – Kees van Hoof. – Jan de Vette. – Truus de Boer-van Wieringen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Jan Straathof. – Simon Honselaar. – Pieter Frijns. – Paula Sevat-Dries. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Hartevelt. – Jan Roeleven. – Helga Versteegen. – Sacha Lim. – Ria Kagenaar. – Ans Verhagen-Vos. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Vader, moeder en Martien Hendriks.

Voor al wat parochianen hebben toevertrouwd aan het papier van het intentieboek, of met zich meedragen in hun hart.


Mededelingen 20-21 april

Namens de parochianen danken pastoraatgroep en beheercommissie alle vrijwilligers die ervoor zorgden dat de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week gehouden konden worden. Zij werden door velen bezocht en gewaardeerd.

Woensdag 24 april is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Zondag 28 april (Beloken Pasen) is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tijdens de viering is er kindernevendienst.


Rondom de kerk

De nieuwe aflevering van Rondom de Kerk in de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden en omgeving is weer digitaal beschikbaar. Lees meer (Aflevering 14/5: april-mei 2019).


Nieuwsbrief Dienen

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van de Nieuwsbrief Pastorale dienstverlening (april 2019). Lees meer


Notre Dame, de dag na de brand

Het zal weinigen zijn ontgaan dat afgelopen maandagavond de Notre Dame in Parijs, een van de oudste en indrukwekkendste middeleeuwse kathedralen in Europa, door brand zwaar beschadigd is geraakt. Het drama heeft de harten van velen (al dan niet gelovig) diep geraakt. Ook mgr. Van den Hende sprak als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie zijn medeleven uit. Voor een korte terugblik zie de bijdrage: Heropbouw na de brand in de Notre Dame (via www.katholiekleven.nl)