Mededelingen (week 19)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 8 mei 2016 in de Menswording:

 • Maandag 9 mei is er om 20:00 uur een vergadering van de pastoraatsgroep.
 • Woensdag 11 mei is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een eucharistieviering in de Menswording.
  Om 14:30 uur is er rozenkransgebed in de pastorie van de Meerbug.
 • Donderdag 12 mei is er avond- en rozenkransgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
  Om 19:00 uur begint de achtste voorbereidingsbijeenkomst voor de kinderen die in juni het Vormsel zullen ontvangen.
 • Zondag 15 mei (hoogfeest van Pinksteren), is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
  Zoals bekend wordt op 15 mei wordt er in de Meerburgkerk een Open Huis gehouden (12:00-17:00 uur). Er is koffie, thee, natuurlijk met iets lekkers en ook de muziek ontbreekt niet. Wie eigen baksels wil meebrengen, die dan verkocht worden, gelieve dit door te geven aan Riet Heemskerk (email: mjheemskerk@casema.nl). Tevens zijn er diverse activiteiten zoals de verkoop van cd’s en boeken. In de kerk en in het secretariaat staan hiervoor dozen voor klaar.
 • Wegens gebrek aan belangstelling is de vervoersregeling via Taxi Wielkens ten behoeve van de vieringen in de Menswording stopgezet. Parochianen, die naar de kerk vervoerd wensen te worden, kunnen gebruik maken van de vrijwilligerspoule met chauffeurs. Gelieve desgewenst contact op te nemen met Ellen Hartevelt (Telefoon: 071-5420703 – Email: harteveld@ziggo.nl).

Voor meer informatie over de vieringen tot eind juni zie de Agenda van deze weblog.

 

Open huis: demonstratie restauratieschilders

RestauratieschilderenAl vele weken is een groep vrijwilligers actief in de Meerburgkerk. Zij assisteren bij het restaureren van de muurschilderingen die bewaard blijven. Ook wordt de lambrisering met gesjabloneerd fries op de wanden nieuw aangebracht. Hiermee is een van de vrijwilligers van de amateurs-kunstenaarsvereniging De Kameleon uit Zoeterwoude doende (zie de afbeelding). Tijdens het Open Huis zullen de restauratieschilders een demonstratie geven.

 

Open huis: gelegenheidspublicatie Jan Olsthoorn

Portret_OlsthoornIn de Meerburgkerk wordt tijdens het Open Huis ook een bijzondere publicatie aangeboden: De vrolijke kerk is een compilatie uit de verzameling pastoors- en kerkmoppen van Jan Olsthoorn, emeritus-pastoor en tot najaar 2015 nog actief in onze parochiekern. De vrolijke kerk verschijnt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Ze worden verkocht ten bate van de verbouwing van de Meerburgkerk tot Goede Herderkerk – vanaf eind 2016 het vernieuwde onderkomen voor parochianen uit Zoeterwoude en Leiderdorp behorend tot de parochiekern De Goede Herder. Omvang: 32 pagina’s A5 gevouwen en geniet in een kleurenomslag. Prijs: € 5,=

Mededelingen (week 18)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 1 mel 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 4 mei is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording
 • Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 09:30 uur.
 • Op zondag 15 mei, Eerste Pinksterdag, wordt er in en rond de Meerburg kerk een Open Huis gehouden. Er is koffie, thee, muziek, rondleidingen en diverse andere activiteiten zoals rondleidingen, muziekuitvoeringen, verkoop van CD’s en boeken. Nadere informatie volgt later. Noteert u vast de datum: 15 mei. Lees meer
 • U kunt zich deze week nog opgeven voor de jaarlijkse ziekendag op 26 mei in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude.
 • Van 7 tot 15 mei is het de Week van de Nederlandse Missionarissen. Na deze viering worden er folders uitgereikt. De collecte voor dit doel zal plaatsvinden op Eerste Pinksterdag. Lees meer
  WNM
 • U kunt deze week nog kopij inleveren voor de eerstvolgende Nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind juni zie de Agenda van deze weblog.

 

Onze vader

petitionVanaf 27 november bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Gebed des Heren komende advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen. De aanpassingen zijn in de tekst hieronder gecursiveerd:

 

 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Voor meer informatie zie het persbericht op de website van het bisdom Rotterdam, en verder:

 • Toelichting op de nieuwe vertaling door de Nationale Raad voor Liturgie
 • Toelichting bij het ‘nieuwe’ Onzevader door mgr. Jozef de Kesel, referent voor de liturgie in Vlaanderen (kerknet)
 • ‘Breng ons niet in beproeving. Jezus’ laatste verleiding en het Onze Vader’. Bijdrage van Frank G. Bosman in katholiek.nl

Open huis

20160430_111245_HDROp Eerste Pinksterdag 15 mei zal de Meerburgkerk een Open Huis houden om belangstellenden te informeren over de vordering van de verbouwing tot Goede Herderkerk en tegelijk geld in te zamelen. Voornemen is om de opbrengst ten goede te laten komen aan de restauratie van het oorspronkelijke schilderwerk dat in 1956 onder een dikke laag witkalk is verdwenen. Hoe dan ook zal de Meerburg van binnen een veelkleurige aanblik krijgen.

Muurschilderingen
In Zoeterwoude staat een van de eerste met Keimverf gedecoreerde kerken in Nederland. Deze mineraalverf – ontwikkeld door de Beierse ambachtsman Adolf Wilhelm Keim (1851-1913) – is goed bestand tegen ons gure klimaat en bezit tevens een briljante kleur. De kleurstabiliteit en duurzaamheid van de verf ontstaat door chemische verbinding van het bindmiddel (kaliumsilicaat) met de ondergrond. Delen van de oorspronkelijke schildering zijn blootgelegd en tonen verrassende sjabloondecoraties. In de loop van 2016 zal het interieur opnieuw van Keimverf worden voorzien: de wanden in de originele crémegele kleur, belangrijke bouwkundige delen in accentkleuren zoals rode oker en petrolblauw. Hierdoor ontstaat een bijzondere ruimtelijke werking. Gaaf bewaarde originele decoraties worden zoveel mogelijk hierin geïntegreerd.

Rondleiding
Grijp uw kans om deze monumentale kruisbasiliek tijdens de ingrijpende renovatie en herinrichting van binnen te bewonderen. Laat U rondleiden langs de blootgelegde originele muurschilderingen in Keimverf.  Onze restauratieschilders geven u graag uitleg over hun precisiewerk.

Activiteiten
Tijden het Open Huis zullen er smaakvolle Goede-Herderwijnen (met toepassselijk etiket), heerlijke snacks, handgemaakte kaarsen, exemplaren van De vrolijke kerk (een bijzondere gelegenheidspublicatie waarover later nader), tweedehands boeken en cd’s, en nog veel meer te koop zijn. Neem uw portemonnee mee! In de geest van ‘Heel Holland bakt’ roepen wij parochianen in Zoeterwoude en Leiderdorp op om taarten te bakken en mee te nemen. Graag aanmelden bij Riet Heemskerk, email mjheemskerk@casema.nl). De taartpunten kunnen dan weer verkocht worden bij de koffie en thee. Bezoek ook ons stiltecentrum, steek een kaarsje op en luister naar mooie muziek (o.a. van ons Dames- en herenkoor).

Poster
De begeleidende afbeelding toont een poster die wordt opgehangen op allerlei plaatsen in Zoeterwoude en Leiderdorp. Een pdf-versie is ook beschikbaar, die u zelf kunt uitprinten (op A3- of A4-formaat) en ophangen. Zegt het voort. Zegt het voort!

We hopen veel bezoekers te mogen verwelkomen op Eerste Pinksterdag (12:00 – 17:00 uur).

Werkgroep Open Huis

Mededelingen (week 17)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 24 april  2016 in de Menswording:

 • Woensdag 27 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording
 • Donderdag 28 april is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
  Om 20:00 uur uur vindt de tweede bespreking plaats betreffende de sluiting van de Menswording en de ingebruikneming van de Meerburg (aparte werkgroep)
 • Zondag 1 mei is er om 09:30 uur een woord- en gebedsdienst waarin Leo Koot en Aafke Verheyen voorgaan. Met medewerking van het jongerenkoor.
 • Op zondag 15 mei, na het Hoogfeest van Pinksteren, wordt er in en rond de Meerburg kerk een Open Huis gehouden. Er is koffie, thee, muziek, rondleidingen en diverse andere activiteiten zoals rondleidingen, muziekuitvoeringen, verkoop van CD’s en boeken. Nadere informatie volgt later. Noteert u vast de datum: 15 mei.
 • Op donderdag 26 mei is de jaarlijkse ziekendag in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude. Opgaveformulieren liggen in de hal.
 • Aan u allen veel dank voor uw royale bijdrage aan de collecte op Roepingenzondag. Het mooie bedrag van € 241,40 is inmiddels overgemaakt.
 • De paus roept u op voor de deurcollecte die bestemd is voor de slachtoffers en de gedupeerden van de oorlog in Oekraïne. De humanitaire hulp aan met name de bejaarden en de kinderen is hard nodig. De Nederlandse bisschoppen ondersteunen deze actie. Lees meer
 • U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolging. Deze vindt vanavond (zondag 24 april) plaats om 19:00 zeven uur in de Hooglandse Kerk in Leiden. Er wordt stilgestaan bij de levens van mensen die ongewenst werden verklaard, uitgesloten werden tot de dood er op volgde.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind juni zie de Agenda van deze weblog.

 

Rotterdam.relMagazine Oosterse Kerken

Rooms Katholieke parochies worden jaarlijks op de vijfde zondag van Pasen uitgenodigd om speciale aandacht te hebben voor Oosterse christenen en hun kerken: de zondag voor de Oosterse kerken. Dit jaar wordt met een speciaal magazine het Oosters christendom extra voor het voetlicht gebracht. Lees meer

 

KBS-headerBijbelleesrooster 

De Katholieke Bijbelstichting publiceert al vele jaren een bijbelleesrooster. Sinds maart van dit jaar worden op de nieuwe website de teksten uit het bijbelleesrooster actief vertoond, in de Willibrordvertaling, de officiële tekst voor de liturgie van de R.K. Kerk (opgenomen in de lectionaria).

De homepage biedt dus voor elke dag een nieuwe bijbeltekst ter lezing en overweging. Voor een compleet overzicht zie bijbelleesrooster voor 2016.

Daarnaast bevat de website een synoptische editie met links de Willibrordvertaling en rechts de Neo-Vulgaat, een moderne Latijnse vertaling vanuit de oorspronkelijke Hebreeuwse, Arameese en Griekse teksten). Raadpleeg de bijbelboeken

 

Herinrichting: Waar blijft de tijd? (week 15)

20160417_171832_ja20160417_172051_jaDie vraag is niet alleen gerechtvaardigd omdat de wijzers tijdelijk van de torenklok zijn verwijderd, in verband met onderhoud. Het gaat ook hard met de restauratie- en herinrichtingswerkzaamheden: Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen!

In week 15 bezochten wethouder ruimtelijke ontwikkeling Ton de Gans en ambtenaren van de gemeente Zoeterwoude de Meerburgkerk. Ze werden geïnformeerd over de voortgang van de restauratie, over de oude muurschilderingen die blootgelegd zijn en het toekomstige multifunctionele gebruik van het gebouw. Na een rondleiding door het gebouw (getooid met bouwhelm) werden ze buiten met de bouwlift en steigertrappen tot aan de koepel gebracht, waar men kon genieten van een adembenemend uitzicht over de Rijn richting Alphen.

 

20160417_165538_ja   herinrichting_maart24_absis_Leo   20160417_163446

Binnen en buiten de Meerburgkerk beginnen de steigers al weer te zakken. Het gewelf van de absis en de binnenkant van de koepel zijn afgeschilderd. De vrijwilligers zijn druk bezig om delen van de oude muurschilderingen te herstellen dan wel met behulp van nieuwe keimverf ‘uit te dassen’ of te ‘ontstoren’. Ook de schilders van de aannemer blijven druk bezig. Bijgaande afbeelding toont een pilaar waar oude en nieuwe schildering fraai gecombineerd zijn.

In week 15 heeft de aannemer toestemming gekregen om te beginnen met de voorbereidingen voor de tweede bouwfase. In deze fase gaat de aannemer de corridor bouwen alsmede de nieuwbouw aan de achterkant (keuken, toiletten, opbaarruimte en familiekamer). Het gaat er nog om spannen of in november de kerk al betrokken kan worden. Dat heeft in belangrijke mate te maken met het tijdstip waarop de topvloer in de kerk gestort kan worden; die heeft een droogtijd van zeven weken. Pas daarna kan men beginnen met het leggen van linoleum.

Beheercommissie De Goede Herder

 

Mededelingen (week 16)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 17 april  2016 in de Menswording:

 • Woensdag 20 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdag 21 april is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
  Om 19:00 uur is er in de Menswording de zevende voorbereidingsavond voor de kinderen die in mei het Vormsel gaan ontvangen.
 • Vrijdag 22 april komt Joges weer bij elkaar in de Menswording. Aanvang: 20:00 uur.
 • Op zaterdag 23 april vindt de jaarlijkse kledinginzameling plaats. Tussen 09:30 uur en 11:30 uur kunt u gebruikte kleding afgeven bij de Menswordingkerk.Lees meer
 • Zondag 24 april is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Tevens kindernevendienst. De kinderen van groep 3 t/m groep 8 zijn van harte welkom om te luisteren naar het bijbelverhaal en ook om te knutselen en te kleuren.
 • Vandaag wordt aandacht besteed aan Roepingenzondag. Wij bidden voor gelovigen die zich geroepen voelen voor een opleiding tot priester. Er wordt een deurcollecte gehouden. Lees meer
 • Op zondag 15 mei, na het Hoogfeest van Pinksteren, wordt er in en rond de Meerburg kerk een Open Huis gehouden. Er is koffie, thee, muziek, rondleidingen en diverse andere activiteiten zoals rondleidingen, muziekuitvoeringen, verkoop van CD’s en boeken. Nadere informatie volgt later. Noteert u vast de datum: 15 mei.
 • Op donderdag 26 mei is de jaarlijkse ziekendag in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude. Opgaveformulieren liggen in de hal.
 • U vindt daar ook de Nieuwsbrief van april.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind juni zie de Agenda van deze weblog.

 

logo_kro-ncrvUit de media: publicatie van Amoris Laetitia

Op vrijdag 8 april heeft het Vaticaan het nieuwe pauselijke document Amoris Laetitia  (De Vreugde van de Liefde) gepresenteerd. Deze zogeheten postsynodale exhortatie is de officiële evaluatie door Franciscus van de afgelopen twee bisschoppensynodes over het gezin. Lees meer

 

logo-katholiek.nlUit de media: Over 7 bisdommen en een vacante zetel

Pastoor Peter Stiekema uit Leeuwarden wordt genoemd als een van de kandidaten die in het bisdom Groningen de naar Den Bosch vertrekkende bisschop Gerard de Korte zou kunnen opvolgen. Stiekema reageert met humor op zijn ‘kandidatuur’ maar hoopt oprecht dat het bisdom Groningen-Leeuwarden helemaal geen nieuwe bisschop krijgt. Stiekema: “Dit is hét moment, zonder welke bisschop dan ook te beschadigen of tekort te doen, om over te gaan tot reorganisatie en hergroepering van de zeven bisdommen”.  Lees meer

 

 

Nieuwsbrief 2016, nr. 4

Nieuwsbrief-icoon_kleinOp 16 april publiceerde de redactie van de Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder aflevering 2016/4.

Lees hierin meer over de volgende onderwerpen:

 • Bedankt! (deurcollecte Vastenactie)
 • Voorbereiding Eerste Heilige Communie
 • Roepingenzondag
 • Sam’s Kledingactie
 • Pinksteractie-Week van de Nederlandse Missionaris
 • 47ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging
 • Ziekendag Christus Dienaarkerk te Zoeterwoude
 • 18-21 mei 2016 Serve the City!
 • Vieringen in De Goede Herder

Heeft u berichten voor de volgende nieuwsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdag 6 mei 2016 bij de redactie via email: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Mededelingen (week 15)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 10 april  2016 in de Menswording:

 • Woensdag 13 april is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een eucharistieviering in de Menswording.
 • Donderdag 14 april is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
  Om 19:00 uur wordt in de Menswording de zesde voorbereidingsavond gehouden voor kinderen die in mei het Vormsel gaan ontvangen.
 • Zondag 17 april is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Er wordt aandacht besteed aan Roepingenzondag: wij bidden voor gelovigen die zich geroepen voelen voor een opleiding tot priester. Er wordt een deurcollecte gehouden.
 • De jaarlijkse kledinginzameling vindt plaats op zaterdag, 23 april. Tussen half tien en half twaalf kunt u gebruikte kleding afgeven bij de Menswordingkerk. Lees meer

Voor meer informatie over de vieringen tot eind juni zie de Agenda van deze weblog.

 

Burgemeester-Driessen-bezoekt-Noodopvang-2Noodopvanglocatie in Leiderdorp 
Vrijdag 8 april is de laatste groep vluchtelingen gearriveerd in de noodopvang aan de Leidse Dreef in Leiderdorp. Burgemeester Laila Driessen heeft inmiddels een welkomstbezoek afgelegd. De samenstelling van de groep bestaat voor een groot deel uit gezinnen met kinderen. Voor wie een steentje wil bijdragen aan de noodopvang (bijvoorbeeld door te helpen met taalles): er is donderdag 14 april van 13.30 uur tot 15.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor vrijwilligers, georganiseerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in samenwerking met de gemeente. Lees meer

 

 

Overleden: Ria Maas

symbool-kruisOp dinsdag 5 april is overleden Maria Leentje Wilhelmina Maas-Uiterdijk, weduwe van Harry Maas, in de leeftijd van 91 jaar.

Ria Maas is vele jaren lid geweest van het dames- en herenkoor en het dameskoor in de Menswording. Leden van deze koren zullen met hun zang medewerking verlenen aan de uitvaartdienst, die plaatsvindt op zaterdag 9 april. Aanvang van deze woord- en gebedsdienst: 10:30 uur in de Menswording.

Hierna volgt omstreeks 12:00 uur de teraardebestelling in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Hoogmadeseweg in Leiderdorp.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en het delen van herinneringen met elkaar in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.